• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Kroužky

 

Kromě nabídky trávení času ve školní družině a školním klubu mají žáci možnost vyžití v kroužcích, v jejichž rozmanitosti si téměř každý něco najde. Snažíme se rozvíjet u dětí nejen vztah ke smysluplnému trávení volného času, v některých kroužcích je však také vedeme ke kladnému vztahu k manuální činnosti, k hodnotám, jež samy děti mohou vytvářet.

 

Keramika

Ve spolupráci se Salesiánským sdružením Vsetín nabízíme nejen žákům ZŠ Integra, ale i dětem a dospělým ze široké veřejnosti tyto odpolední či podvečerní kurzy. Pod vedením odborné lektorky frekventanti objevují různé způsoby a možnosti tvorby pro radost           i užitek. Účastníci si osvojí jednotlivé techniky a zásady, mohou si vyzkoušet i práci na hrnčířském kruhu. Seznamují se s barevným zdobením engobami, glazurami, malbou barvami pod i na glazuru či zatíráním oxidů kovů.
Keramika probíhá v keramické dílně ve třech skupinách v úterních odpoledních a podvečerních hodinách.

 

Prožitková výtvarka

aneb výtvarné tvoření jako způsob poznávání 

V prožitkové výtvarce je proces tvorby důležitější než výsledek práce. Kromě rozvoje jemné motoriky, kreativity, fantazie a schopnosti samostatného přemýšlení nad tématem budou děti vedeny k pozorování světa kolem nás a k následné výtvarné intepretaci vlastních zkušeností. Zkušená lektorka děti provádí výtvarnými technikami klasickými (kresba, malba , modelování, grafika), ale vyzkouší si i akční tvorbu (land art, instalace, happening...). Kroužek je určen pro žáky 1. stupně. 

 

Rodinná a výtvarná dílna (workshopy)

Jednou měsíčně si mohou rodiče společně s dětmi užít tvoření z keramické hlíny, přírodních materiálů, textilu, vlny... Činnost je většinou vázána na roční období, svátky, takže před Vánoci se zdobí perníčky, na jaře vajíčka, vytváří se jarní dekorace atd.

 

Klub zábavné logiky a deskových her

Kroužek je rozdělen na dvě skupiny. Pro žáky prvního stupně je kroužek zaměřen na hraní rozmanitých deskových her, které přinášejí zábavu, rozvoj logiky, soustředění, postřehu, nové vědomosti, učení se pomocí objevování, hledání originálních řešení. Žáci si vyzkouší i geocaching (sportovně-turistická, navigační hra). Důležitou součástí je i cílená práce se skládáním stavebnic (Lego, Merkur).

V rámci druhého stupně si žáci mohou užít práci s elektronickými stavebnicemi a roboty. I zde se žáci rozvíjí v geocachingu, kde se snaží nalézt poklady – kešky a prostřednictvím znalostí, šifer, prožitků a zážitků své poklady - keše také zakládat.

 

Šachy

Kroužek je určen žákům 3. třídy, kteří se účastnili nepovinného předmětu šachy. Probíhá zde procvičování šachových témat, šachové hry, řešení diagramů, volné šachové partie, turnaje. Na vedení kroužku se jednou měsíčně podílí profesionální trenér šachu Martin Beil, autora šachových cvičebnic.

 

Hravá angličtina

Kroužek určený pro žáky 1.-2. třídy. Žáci se seznámí s angličtinou prostřednictvím her, písniček, říkanek, obrázků a pohybových aktivit, což může podpořit vytvoření pozitivního vztahu k cizímu jazyku.

Z důvodu mateřské dovolené byl kroužek od prosince 2019 pozastaven.

 

Veselá věda

Kroužek pro dvě věkové skupiny (1.-2. třída a 3.-5. třída) je plný zábavných vědeckých pokusů, poznání principů přírodních věd a legrace zároveň. Bezpečné experimenty realizované dětmi ve škole i na zahradě probíhají pod vedením zkušené lektorky společnosti Veselá věda (www.veselaveda.cz).

 

Logopedie

Škola nabízí individuální nápravu vadné výslovnosti (hlásek). Předmětem setkání jsou cvičení, která žák procvičuje doma a tím dosahuje pokroků ve výslovnosti.

 

Žonglování

Od páté třídy se děti mohou přihlásit do kroužku, kde se postupně naučí atraktivní dovednosti žonglování, a to s míčky, kužely i kruhy. Tato forma zábavy rozvíjí zručnost, prostorovou orientaci, rovnováhu, soustředění a koordinaci pohybů. Účastníci postupně zjistí, že je žonglování výbornou zábavou i oblíbenou podívanou kamarádů.

 

Sportovní hry

Pro žáky 1. – 2. třídy jsou připraveny zábavné pohybové hry v tělocvičně, venku na hřišti i v přírodě, kolektivní, zejména míčové hry, "opičí" dráhy. Žáci si po výuce odpočinou a současně procvičí postřeh, vytrvalost, bojovnost, týmovou spolupráci a rozvíjí celkovou fyzickou kondici.

 

Florbal

Jeden z velmi oblíbených kroužků je pro žáky 2. -9. třídy, věkově rozdělený do dvou skupin. Žáci se seznámí s florbalem, jeho pravidly a technikou. Florbal podporuje týmovou spolupráci, bojovnost, postřeh, koordinaci pohybu a zlepšování celkové fyzické kondice. Postupně žáci rozvíjí techniku a jednotlivé dovednosti, které uplatňují v celoročním turnaji týmů.

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map