• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Kdo jsme?

Školní zařízení, které realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit. 

 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • 6:30 –   7:30 hod – ranní čajovna (v budově školního klubu)
  • 11:30 – 16:30 hod - odpolední družina                                         (1. oddělení v budově 1. stupně, 2. oddělení v dřevěné budově)
  • Každý pátek je v čase od 12:45 - 14:45 hodin společný program obou oddělení, který probíhá většinou mimo prostory ŠD.

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Vychovatelka I. oddělení: Helena Ondráčková

Asistenti: Zuzana Čapáková, Eva Hatlapatková 

 

Vychovatelka II. oddělení: Gabriela Hučíková

Asistenti: Pavlína Zajíčková, Jan Podešva

   

 

 

 

   
   

 

PRO KOHO TU JSME?

Pro žáky ZŠ Integra Vsetín 1. - 3. ročníku, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení.

Školní družina spolupracuje také s rodinnými příslušníky, kteří se chtějí zapojit do námi pořádaných komunitních akcí, jakými jsou např. karneval, Mikulášský jarmark, vycházky do přírody, zábavná odpoledne aj.

 

CO A JAK DĚLÁME?

Odpočinkové činnosti- mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě nebo kdykoli během dne, dle potřeby jednotlivých žáků.  Jde o četbu knížek nebo časopisů, klidové hry a klidné zájmové činnosti, deskové, stolní a společenské hry (Carcassonne, Activity, Labyrint, Pexeso aj.), hry se stavebnicemi.

Rekreační činnosti- slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky (fotbal, petang,  twister…). Každý den - pokud nám to počasí dovolí - trávíme spoustu času na školní zahradě, kde rozvíjíme pohybové schopnosti při různých pohybových hrách, aktivitách či sportovních akcích.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům vhodné využití volného času. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Jedná se o činnosti:

Společensko-vědní - upevňujeme znalosti, které děti získávají během vyučování (věnujeme se tématům např. škola, rodina, doprava, vesmír, zdraví, příroda)

Etické - mluvíme o pravidlech slušného chování

Výtvarné - kreslíme, malujeme, tvoříme výrobky z různých materiálů

Dramické - hrajeme hry, které rozvíjí vztahy mezi dětmi, fantazii, tvořivost, smysly

Hudební - zpíváme, tančíme, posloucháme oblíbené písničky

Literární - čteme knihy a časopisy, vymýšlíme příběhy a básničky

Jednorázové akce -  návštěvy výstav, hvězdárny, filmové projekce v kině Vatra, spaní v družině, opékání, sportovní odpoledne atd.

Školní příprava – Děti mají možnost si v rámci školního družiny vypracovat pod dohledem vychovatele domácí úkoly.

 

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map