• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Průběh realizace projektu „Všichni dohromady - integrace do důsledku.“

 

 

 

13. – 15. 6. 2012 Co tím chci říct? – 4. třída v DIS Fryšták

 

Kurz s prvky arteterapie se zabýval rozvojem empatie a čitelným vyjadřování citů v rámci třídního kolektivu s integrovanými žáky.

 

(Dodavatel kurzu: arteterapeutka Kateřina Divecká)

 


7. – 8. 6. 2012 Moji kamarádi ve třídě – 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

 

Kurz realizovaný metodami dramatické výchovy měl za cíl blíže umožnit žákům více poznat své spolužáky a přispět k rozvíjení sociálních dovedností dětí, tedy obecně prevenci sociálně patologických jevů. 

 

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)

 


17. 5. 2012 Cyklovýlet „Čtyřkolka v Ratiboři“ (ZŠ Integra Vsetín, školní klub)

 

 

Volnočasový program zaměřený na pohybové aktivity s poznáváním okolní přírody a se zábavnou částí.  Programu se zúčastnili žáci 5. třídy.

 


 17. 5. 2012 „KOLÁŽO PLÁŽO“ aneb lepíme spolu (ZŠ Integra Vsetín, školní klub)

 

Volnočasový program využívající prvky arteterapie pro žáky včetně žáků s SVP 2. – 8. třídy.

 


 

14. – 16. 5. 2012 Ten je divný, pojďte pryč! – 9. třída v DIS Fryšták

 

Kurz zážitkové pedagogiky měl za cíl otevření tématiky rozdílnosti kultur, ras a náboženství.

(Dodavatel kurzu: DIS Fryšták)

 


11. – 13. 4. 2012 Mladí vpřed a staří na svá místa – 7.A třída (ZŠ Integra Vsetín)

9. – 11. 5. 2012 Mladí vpřed a staří na svá místa – 7.B a 8.B třída v DIS Fryšták

 

 Kurz s prvky dramaterapie se zabýval problematikou pohledu teenagera na mezigenerační vztahy včetně nového náhledu na toto téma. Cílem kurzu byla i sebereflexe postojů žáků a zamyšlení nad úlohou vztahů s vrstevníky.

 

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)


8. – 9. 3. 2012 I škola může být supr – 3. třída (ZŠ Integra Vsetín)

 

 

Cílem kurzu s prvky dramatické výchovy bylo podpořit tvořivost žáků a zároveň se zaměřit na ohleduplnost žáků vůči sobě navzájem a na tvorbu pozitivního postoje ke škole.

 

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)

 

 

 


 

7. – 9. 3. 2012 Být jako Ewa Farna / Petr Čech? - 6. třída v DIS Fryšták

 

Kurz s prvky arteterapie se zabýval tématem vzorů v období dospívání. Cílem bylo podpořit sebepřijetí žáků včetně případných nedostatků či handicapů. Pomocí barev a her žáci pracovali v různých skupinách nebo individuálně s cílem poznat sami sebe ale i ostatní spolužáky. Pomocí jednoduchých výtvarných technik nacházeli žáci pocit jistoty a sounáležitosti ke skupině, své místo ve skupině, zakusili blízkost i přátelství.

(Dodavatel kurzu: arteterapeutka Kateřina Divecká)

 

 


5. – 7. 3. 2012 Za zkoušku nic nedáš…? – 8.A třída v DIS Fryšták

 

Během programu lektoři dokázali žáky dobře motivovat, a ti se aktivně, povětšinou s radostí a zapálením zapojovali do programu. Žáci se během programu dělili do různě velkých skupin, učili se tak mezi sebou komunikovat a akceptovat se navzájem. Problematika závislostí a problémů lidstva byla do programu začleněna zajímavou formou, jednalo se o večerní stezku po půdě, tzv. „Stezka poznání“. Další den proběhla reflexe a diskuze na téma závislost X zdravý životní styl. Třídě se kurz líbil a všichni odjížděli s dobrým pocitem.

(Dodavatel kurzu: DIS Fryšták)


9. – 10. 2. 2012 Už nejsem malý Jarda – 5. třída

 

Cílem kurzu obsahující prvky dramaterapie bylo podpořit iniciativu a sebevědomí žáků, umožnit upevnění třídního kolektivu a usnadnění přechodu na druhý stupeň pomocí divadelních prostředků. Pod vedením lektora – dramaterapeuta

Viktora Dočkala byl celý kurz pro naše páťáky i příjemným zpestřením obyčejných školních dnů.

(Dodavatel kurzu: dramaterapeut Viktor Dočkal)

 


 9. – 11. 11. 2011 ZDrSEM - 8.A a 9. třída v DIS Fryšták

Zdravotnický seminář s nácvikem poskytování 1. pomoci metodami zážitkové pedagogiky prověřil a prohloubil znalosti žáků nabyté v rámci předmětu výchova ke zdraví. V simulovaných situacích si žáci vyzkoušeli, jak se zachovat při dopravní nehodě, jak oživit člověka, který nedýchá a jak zastavit rozsáhlé krvácení pomocí tlakového obvazu. Žáci rovněž nyní již ví, jak se zachovat, když člověka postihne srdeční infarkt, mdloby či epileptický záchvat. Reakce na tento kurz všech účastníků byly velmi pozitivní.

 


7. – 8. 11. 2011 Cestou kolem světa - 3. a 5. třída v DIS Fryšták

Tento kurz zážitkové pedagogiky měl za cíl předat žákům nové poznatky o rozdílných kulturách, posílit kohezi jednotlivých tříd a současně dát možnost vzniku nových vztahů na půdě školy.

2. – 4. 11. 2011 Za zkoušku nic nedáš…? – 7.B, 8.B třída v DIS Fryšták

Jak je dobrým zvykem u kurzů, které vedou lektoři DIS ve Fryštáku, všechny aktivity kurzu byly perfektně připraveny. Lektoři dokázali žáky dobře motivovat, a ti se aktivně, povětšinou s radostí a zapálením zapojovali do programu. Třídám se kurz líbil a všichni odjížděli s dobrým pocitem.

 


10. – 12. 10. 2011 Já tě balím, co ty na to? – 7.A třída v DIS Fryšták

Kurz zážitkové pedagogiky byl zaměřen na tematiku partnerských vztahů. Aktivity v rámci tohoto kurzu byly velmi trefné a vhodné. Děti si pobyt užily a jako vždy je obohatil a utužil kolektiv třídy.

10. – 11. 10. 2011 Každý má někoho – 2. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz pro žáky 2. třídy využil metod zážitkové pedagogiky s cílem podpořit třídní soudržnost a zdůraznit důležitost sociálních vztahů, posílit dodržování pravidel soužití ve třídě - škole. Během aktivit byla nastavena jasná pravidla třídy, došlo zde k posílení vzájemných vztahů ve třídě.

 


3. – 4. 10. 2011 Už jsem školák – 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Adaptační kurz realizovaný metodami zážitkové pedagogiky s cílem usnadnit dětem přechod do období mladšího školního věku měl u dětí velký ohlas. Žáci procházeli zážitkovým programem, během kterého došlo k jasnému nastavení hranic a pravidel soužití ve třídě - škole. Dále byla aktivitami podpořena vzájemná pomoc a kamarádství.

27. 9. 2011, 4. 10. 2011 Drakiáda (ZŠ Integra Vsetín, školní družina)

Neformální setkání žáků a jejich rodičů na akci školní družiny – tvorba a pouštění draků. Akce proběhla 2x. Programu se zúčastnili žáci 1. – 3. třídy a rodiče těchto žáků.

 


17. – 18. 9. 2011 Zahajovací oheň školního klubu s přespáním

Ve školním klubu proběhlo neformální přijetí nových členů s cílem lepší adaptace s prostředím i dalšími členy školního klubu. Programu se zúčastnili žáci 4. – 8. třídy.

 


7. – 9. 9. 2011 Parta mojí třídy – 6.A třída v DIS Fryšták

Adaptační kurz, jehož cílem bylo podpořit soudržnost třídy při přechodu na druhý stupeň základní školy. Žáci během kurzu získali možnost poznat posun v oblasti řešení problémů, spolupráce, vzájemné komunikace, mezilidských vztazích a jiných osobnostních aspektech.

 


2. 9. 2011 Uvítací ceremonie pro žáky 1. třídy (ZŠ Integra Vsetín)

Naše nové žáčky spolu s jejich rodiči jsme přivítali písničkou, vlídným slovem i malým dárkem během uvítací ceremonie, na které byli přítomni všichni žáci a pedagogičtí pracovníci školy.


 

16. – 17. 6. 2011 Moji kamarádi ve třídě – 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz s prvky dramaterapie měl za cíl poznání se žáků navzájem a rozvoj sociálních dovedností dětí jako prevence sociálně patologických jevů.

 


8. 6. 2011 Savci - environmentální dílna pro 6.B, 7.B a 9.B třídu ve Vsetíně – Semetíně

Žákům byl podrobně představen medvídek nosál a mýval, kuna skalní, liška obecná. Dále měli možnost prohlédnout si několik artefaktů z pozůstalosti savců v přírodě.
Foto zde

 


6. 6. 2011 Semetínské rybníky - environmentální dílna pro 6.A třídu ve Vsetíně – Semetíně

Po krátkém úvodu žáci obdrželi pomůcky k lovu drobného vodního živočišstva v rybníce. Vyslechli si další instrukce a hurá do akce. Podařilo se jim „ulovit“ pulce a ostatní živočichy, které pak určovali pomocí odborných publikací a klíčů. Další fáze dílny probíhala u tekoucí vody. Zde již nebyli pulci, ale naopak se tu objevily larvy jepic, chrostíků a blešivců. Všichni živočichové po prozkoumání byli navráceni do svého domovského prostředí.

 


25. – 27. 5. 2011 Co tím chci říct? – 4. třída v DIS Fryšták

Kurz s prvky arteterapie se zabýval rozvojem empatie a čitelným vyjadřování citů v rámci třídního kolektivu s integrovanými žáky.

 


12. 5. 2011 Čarodějnické odpoledne

Ve čtvrtek 12. května přiletěli na naši zahradu čarodějové a čarodějnice , aby zjistili, jak zvládají svoje řemeslo. Šlo jim to skvěle. Moc nás potěšilo, že se přišli podívat i rodiče. Na závěr se všichni posilnili vlastnoručně vyrobeným zeleninovým lektvarem a opečenými buřty. Programu se zúčastnili žáci 1. – 3. třídy.

 


11. – 13. 5. 2011 Mladí vpřed a staří na svá místa – 7.A třída (DIS Fryšták)

Kurz s prvky dramaterapie se zabýval problematikou pohledu teenagera na mezigenerační vztahy včetně nového náhledu na toto téma. Cílem kurzu byla i sebereflexe postojů žáků a zamyšlení nad úlohou vztahů s vrstevníky.

 


11. 5. 2011 FishBanks - environmentální dílna pro 9.A třídu ve Vsetíně

Po vzájemném seznámení a představení programu si žáci krátce zahráli jednu hru a vyrazili bádat k rybníku a k potoku. Jejich úkolem bylo shromáždění argumentů a důkazů ve věci regulace potoka a likvidace rybníku - pro a proti.

 


9. 5. 2011 Savci - environmentální dílna pro 8. třídu ve Vsetíně – Semetíně

Žákům byl podrobně představen medvídek nosál a mýval, kuna skalní, liška obecná. Dále měli možnost prohlédnout si několik artefaktů z pozůstalosti savců v přírodě.

 


3. 5. 2011 Ptáci - environmentální dílna pro 7. třídu ve Vsetíně – Semetíně

Na Hájence s Alcedem a Záchrannou stanicí pro hendikepovaná zvířata si žáci prošli trasu, prohlédli hnízdiště ptáků a poslechli nějaké hlasy. Vzhledem k tomu, že venku byla docela zima a hustě pršelo, rádi se žáci poté uchýlili na Hájenku a zde si prohlédli jednotlivé ptáky.

 


28. – 29. 4. 2011 Nemusí pršet, jen když kape - 2. a 8. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz společné práce 2. a 8. třídy využíval metod arteterapie s cílem podpořit u dětí zaměření na proces namísto výkonu, na spolupráci namísto soutěživosti a budování pozitivního sebepojetí dětí. Byl tak podpořen zodpovědný postoj starších spolužáků vůči mladším i žáků zdravých vůči spolužákům se SVP.

 


13. – 15. 4. 2011 Být jako Ewa Farna / Petr Čech? - 6.B, 7.B, 9.B třída v DIS Fryšták

Kurz s prvky arteterapie se zabýval tématem vzorů v období dospívání. Cílem bylo podpořit sebepřijetí žáků včetně případných nedostatků či handicapů.

 


7. – 8. 4. 2011 I škola může být supr – 3. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Cílem kurzu s prvky dramatické výchovy bylo podpořit tvořivost žáků a zároveň se zaměřit na ohleduplnost žáků vůči sobě navzájem a na tvorbu pozitivního postoje ke škole.

 


24. – 25. 3. 2011 - Už nejsem malý Jarda – 5. třída

Cílem kurzu obsahující prvky dramaterapie bylo podpořit iniciativu a sebevědomí žáků, umožnit upevnění třídního kolektivu a usnadnění přechodu na druhý stupeň pomocí divadelních prostředků. Pod vedením lektora – dramaterapeuta Viktora Dočkala byl celý kurz pro naše páťáky i příjemným zpestřením obyčejných školních dnů.

 


9. – 11. 3. 2011 - Být jako Ewa Farna / Petr Čech? - 6.A třída v DIS Fryšták

Kurz s prvky arteterapie se zabýval tématem vzorů v období dospívání. Cílem bylo podpořit sebepřijetí žáků včetně případných nedostatků či handicapů.
Naši šesťáci si mohli pod vedením arteterapeutky Kateřiny Divecké zde vyzkoušet některé netypické techniky nejen výtvarných činností. Malovali pastelem, tužkou, temperkama - někdy štětcem, jindy rukama - společně i samostatně, s nůžkama, lepidlem - pomalu i rychle.
Mohli naslouchat zvukům přírody, nechat se unášet imaginací při poslechu dramatického příběhu a sami se pokoušeli nějaký napínavý příběh sestavit.

 


24. – 26. 11. 2010 ZDrSEM - 9.A a 9.B třída v DIS Fryšták

Zdravotnický seminář s nácvikem poskytování 1. pomoci metodami zážitkové pedagogiky prověřil a prohloubil znalosti žáků nabyté v rámci předmětu výchova ke zdraví. V simulovaných situacích si žáci vyzkoušeli, jak se zachovat při dopravní nehodě, jak oživit člověka, který nedýchá a jak zastavit rozsáhlé krvácení pomocí tlakového obvazu. Žáci rovněž nyní již ví, jak se zachovat, když člověka postihne srdeční infarkt, mdloby či epileptický záchvat. Reakce na tento kurz všech účastníků byly velmi pozitivní.

 


22. – 23. 11. 2010 Cestou kolem světa - 3. a 5. třída v DIS Fryšták

Tento kurz zážitkové pedagogiky měl za cíl předat žákům nové poznatky o rozdílných kulturách, posílit kohezi jednotlivých tříd a současně dát možnost vzniku nových vztahů na půdě školy.

 


22. – 23. 10. 2010 Zahajovací oheň školního klubu s přespáním

Ve dnech 22. – 23. října 2010 proběhlo ve školním klubu neformální přijetí nových členů do školního klubu s cílem lepší adaptace s prostředím i dalšími členy školního klubu. Během dvoudenního programu s prvky zážitkové pedagogiky došlo i k netradiční tvorbě pravidel společného soužití ve školním klubu. Programu se zúčastnili žáci 4. – 6. třídy.

 


1. – 3. 11. 2010 Za zkoušku nic nedáš…? 8.A třída v DIS Fryšták

Jak je dobrým zvykem u kurzů, které vedou lektoři DIS ve Fryštáku, všechny aktivity kurzu byly perfektně připraveny. Lektoři dokázali žáky dobře motivovat, a ti se aktivně, povětšinou s radostí a zapálením zapojovali do programu. Žáci se během programu dělili do různě velkých skupin, učili se tak mezi sebou komunikovat a akceptovat se navzájem. Problematika závislostí a problémů lidstva byla do programu začleněna velmi zajímavou formou, jednalo se o večerní stezku po půdě, tzv. „Stezka poznání“. Další den proběhla reflexe a diskuze na téma závislost X zdravý životní styl. Třídě se kurz líbil a všichni odjížděli s dobrým pocitem.

 


13. – 15. 10. 2010 Já tě balím, co ty na to? 7.A třída v DIS Fryšták

Kurz zážitkové pedagogiky byl zaměřen na tematiku partnerských vztahů. Aktivity v rámci tohoto kurzu byly velmi trefné a vhodné. Děti si pobyt užily a jako vždy je obohatil a utužil kolektiv třídy.

 


11. – 13. 10. 2010 Parta mojí třídy 6.B a 7.B třída v DIS Fryšták

I naši další šestou a sedmou třídu čekal program adaptačního kurzu, jehož cílem bylo podpořit soudržnost třídy při přechodu na druhý stupeň základní školy. Aktivity kurzu byly zaměřené na spolupráci a kooperaci, kdy opravdu záviselo na každém jednotlivci, jak se zhostí úkolu, protože vše se nakonec odrazilo na společném výsledném cíli, tzn. že každý článek řetězce byl opravdu důležitý a každý žák si byl vědom, že jeho přispění se odrazí na celkovém výsledku skupiny. Ukázalo se, že jako kolektiv je to velmi dobrá třída, kde jsou žáci spolu sžití a zvyklí si pomáhat.

 


6. – 7. 10. 2010 Každý má někoho 2. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Kurz pro žáky 2. třídy využil metod zážitkové pedagogiky s cílem podpořit třídní soudržnost a zdůraznit důležitost sociálních vztahů, posílit dodržování pravidel soužití ve třídě - škole. Během aktivit byla nastavena jasná pravidla třídy, došlo zde vzájemných vztahů ve třídě.

 


4. – 5. 10. 2010 Už jsem školák 1. třída (ZŠ Integra Vsetín)

Adaptační kurz realizovaný metodami zážitkové pedagogiky s cílem usnadnit dětem přechod do období mladšího školního věku měl u dětí velký ohlas. Žáci procházeli zážitkovým programem, během kterého došlo k jasnému nastavení hranic a pravidel soužití ve třídě - škole. Dále byla aktivitami podpořena vzájemná pomoc a kamarádství.
 

 


6. – 8. 9. 2010 Parta mojí třídy 6.A třída v DIS Fryšták

Ani jsme se nestačili ve škole rozkoukat a hned v pondělí žáci s pedagogickým doprovodem vyrazili autobusem přes Zlín do Fryštáku. Tam je čekal program adaptačního kurzu, jehož cílem bylo podpořit soudržnost třídy při přechodu na druhý stupeň základní školy.
Žáci během kurzu získali možnost poznat posun v oblasti řešení problémů, spolupráce, vzájemné komunikace, mezilidských vztazích a jiných osobnostních aspektech. Kurz byl žáky hodnocen velmi pozitivně.
Foto zde

 


10. 6. 2010 Ptáci - environmentální dílna pro 6.B a 8.B třídu ve Vsetíně – Semetíně

V této dílně mohli žáci pozorovat dravce a jiné vybrané ptáky ze záchranné stanice. Děti si mohly pohladit třeba kavku, podržet na ruce káně, obdivovat sovy, poštolku a jiné dravce.
V terénu mohli žáci pozorovat v budkách hnízdící různé druhy ptáků vyskytující se v lokalitě Semetín.

 


10. 6. 2010 Živá voda - environmentální dílna pro 9. třídu ve Vsetíně – Semetíně

V této dílně se žáci aktivně zúčastnili interaktivní hry. Žáci byli rozděleni do tří skupin - vědeckých týmů, které měly průzkumem okolních vodních toků a ploch přesvědčit "starousedlíky / domorodce" o škodlivosti a negativním vlivu na ekosystémy, neboť "starousedlíci" se rozhodli regulovat vodní toky a rybník. Týmy pátraly po různých organismech ve vodě a pořizovaly fotodokumentaci pro závěrečný brífing se "starousedlíky". Cílem bylo je přesvědčit o vhodnosti zachování přirozeného rázu krajiny. Při společném setkání týmů se žáci seznámili s množstvím bezobratlých i obratlovců. S pomocí určovacích karet a schémat se posuzovala čistota prostředí a determinovaly se organismy. Jednotlivé skupiny si připravily na PC i závěrečnou prezentaci.

 


 

3. 6. 2010 Savci - environmentální dílna pro 8. třídu ve Vsetíně SVČ Alcedu

Díky špatnému počasí žáci absolvovali tuto dílny v prostorách střediska volného času v Alcedu. Seznámili se zde s liškou, medvídkem mývalem, nosálem, fretkou, činčilou, osmákem, pískomilem a různými hlodavci. V závěru dílny žáci absolvovali malou zkoušku znalostí.

 


 

Ve čtvrtek 13. dubna jsme s šestou třídou realizovali další fázi environmentálních dílen. Tentokrát jsme brzy ráno vyrazili vlakem do Velkých Karlovic. Našim cílem byla lokalita Jezerné. Hlavní náplní bylo pozorování a determinace bezobratlých i obratlovců ve volném prostředí. Lektorka a spolupracovnice ALCEDa SVČ Vsetín Kamila popisovala život v tekoucích i stojatých vodách. Hlavním magnetem měli být raci bahenní a škeble rybničné. Mimo tyto živočichy jsme mohli spatřit i mloky, skokany, čolky a četné druhy hmyzu. Cestou kolem jezera jsme poslouchali zpěv a pozorovali některé druhy ptáků. Vzhledem k probíhajícímu „odbahnění“ lokality měli žáci unikátní možnost pozorovat vliv člověka na krajinu.

 


 

Ve čtvrtek 6. května jsme spolu s lektory ALCEDa SVČ Vsetín odstartovali environmentální dílny pro žáky II. stupně. Sedmáci se vypravili do Semetína na Hájenku, kde pro nás Kamila a Radek připravili program. Kvůli nepříznivému počasí jsme nakonec realizovali tématický celek Ptáci. Kamila – pracovnice Záchranné stanice handicapovaných zvířat Hošťálková – představila žákům některé druhy ptáků, hlavně dravce, ale viděli jsme kavku, krkavce, sovy, sojku, straku a další. Seznámila nás s významem a funkcí Záchranné stanice pro živočichy a pověděla něco o sokolnictví. S druhou skupinou procházel Radek okolí Hájenky a pozorovali jsme hnízdící druhy ptáků v okolí. Třetí blok, kdy nás vytrvalý déšť zahnal pod střechu - obstarala Dany, která připravila pár pohybových a zároveň zábavných aktivit.

 

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map