• top1
 • top2
 • top3
 • top4

Informace o zpracování osobních údajů při zajištění školských služeb žákům

  

Základní škola Integra Vsetín., IČO 69211612, se sídlem Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín, dále „správce“, 

informuje o zpracování osobních údajů při zajištění školských služeb žákům (stravování, kroužky, ŠD, ŠK, mimoškolní aktivity, výlety atd.) takto:

Osobní údaje, které získáme:

 1. u žáků - jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození pokud rodné číslo nebylo přiděleno, státní občanství, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, školní rok, třída, datum zahájení školské služby, datum školské ukončení služby, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby,

 2. u zákonných zástupců - jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení,

 3. u zákonných zástupců na základě souhlasu – číslo účtu.

budou námi jakožto správcem zpracovávány za účelem:

 1. výkon práv a plnění povinností při zajištění školských služeb žákům naší školy na základě zákona § 28 odst. 3 školského zákona

 2. výkon práv a plnění povinností při zajištění školských služeb žákům naší školy na základě souhlasu v případě využití čísla účtu

Zpracování osobního údaje – čísla účtu zákonného zástupce vyžaduje Váš souhlas.

Zpracování ostatních osobních údajů za základě zákona Váš souhlas nevyžaduje.

Jako správce zpřístupníme osobní údaje subjektu údajů pouze

 1. subjektům oprávněným k tomu dle právního předpisu,

 2. případným zpracovatelům, s nimiž budeme ve smluvním vztahu.

Jako správce nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.

Jako správce Vás dále informujeme o Vašem právu

 1. požadovat přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení,

 2. právu na opravu nebo výmaz osobních údajů podle čl. 16 a 17 Nařízení,

 3. právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu,

 4. právu na omezení zpracování podle čl. 18 Nařízení,

 5. právu na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 Nařízení.

Vsetín, dne 1.9. 2018

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map