• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Město Vsetín v roce 2019 poskytlo ZŠ Integra Vsetín dotaci na úhradu provozních nákladů. Z této dotace byly hrazeny náklady na energie (elektřina, teplo, voda, plyn), provedené revize budov a jejich opravy (malování, opravy elektroinstalace), pronájem Sokolovny Vsetín k výuce TV, nákup spotřebního materiálu (čisticí prostředky, materiál na drobné opravy, drobný majetek) a služby (internet, svoz odpadu, telefony, úklid, ostraha, pojištění).


Město Vsetín poskytlo v roce 2019 dotaci na úhradu nákladů spojených s nákupem myčky nádobí, včetně příslušenství. Škola nakoupila poklopovou myčku nádobí NHT8P, 2 nerezové stoly, dávkovač mycího prostředku.

Celkový náklad činil 136.476,- Kč, město Vsetín se podílelo na financování dotací ve výši 100.000,- Kč.

 


Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jmenovala ZŠ Integra Vsetín k 25.5.2018 pověřence pro ochranu osobních údajů. Náklady spojené s tímto Nařízením byly v roce 2018 financovány z projektu města Vsetína „náklady na pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR“.

 


Město Vsetín v roce 2018 poskytlo ZŠ Integra Vsetín dotaci na úhradu provozních nákladů. Z této dotace byly hrazeny především náklady na energie (elektřina, teplo, voda, plyn), pronájem Sokolovny Vsetín k výuce TV, provedené revize budov a jejich opravy (malování, opravy elektroinstalace), dále nákup spotřebního materiálu (čisticí prostředky, materiál na drobné opravy, drobný majetek) a služby (internet, svoz odpadu, telefony, úklid, ostraha, pojištění).

 


Město Vsetín v roce 2018 poskytlo ZŠ Integra Vsetín dotaci na nákup pomůcek pro žáky v rámci tzv. rozvojového programu.

Z této dotace škola zakoupila pomůcky, např. Demonstrační souprava Kapaliny a plyny, Experimentální sada – Elektrický proud, digitální teploměr, závěsné váhy, Mechanika – experimenty. Dále byly nakoupeny knihy – Pravidla českého pravopisu, Tabulky pro ZŠ a knihy do fyziky např. Fyzika na dvoře, Svět očima fyziky a další.

 


Město Vsetín v roce 2017 poskytlo ZŠ Integra Vsetín dotaci na úhradu provozních nákladů. Z této dotace byly hrazeny především náklady na energie (elektřina, teplo, voda, plyn), pronájem Sokolovny Vsetín k výuce TV, provedené revize budov a jejich opravy (malování, opravy elektroinstalace), dále nákup spotřebního materiálu (čisticí prostředky, materiál na drobné opravy, drobný majetek) a služby (internet, svoz odpadu, telefony, úklid, ostraha, pojištění).

 


 

ZŠ Integra Vsetín provedla v průběhu roku 2017 reorganizaci školní kuchyně z důvodu zvýšení počtu strávníků. Byla vyřazena 2 stávající zařízení (dietní trojkotlíky a elektrická pec), která byla v provozu již od roku 1994. Byla dokoupena elektrická smažicí pánev, přídavný konvektomat, elektrická varná stolička, kutr, 2 nerezové stoly do myčky, vozík, gastronádoby a nádobí jako např. hrnce s poklicí, pánve, vařečky.

Obnova vybavení byla realizována v celkové částce 486.047,- Kč. Město Vsetín se na financování této akce podílelo dotací ve výši 358.141,90 Kč.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ZŠ Integra Vsetín spolufinancovala provozní náklady školy v roce 2016 z dotace města Vsetína. Z této dotace byly uhrazeny především náklady na energie (elektřina, teplo, voda, plyn), pronájem Sokolovny Vsetín k výuce TV, nákup spotřebního materiálu (čisticí prostředky, materiál na drobné opravy, drobný majetek..), úhrada služeb (internet, svoz odpadu, telefony, úklid, ostraha, pojištění) a provedené revize budov a opravy budov (malování, opravy elektroinstalace, střechy, odpady).


ZŠ Integra Vsetín zakoupila v měsíci červenci 2016 nový elektrický varný
kotel (typ E-B-85/700) pro školní kuchyň, který byl spolufinancován
z prostředků města Vsetín.

 


Město Vsetín poskytlo v roce 2019 dotaci na úhradu nákladů spojených s nákupem myčky nádobí, včetně příslušenství. Škola nakoupila poklopovou myčku nádobí NHT8P, 2 nerezové stoly, dávkovač mycího prostředku.

Celkový náklad činil 136.476,- Kč, město Vsetín se podílelo na financování dotací ve výši 100.000,- Kč.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map