• top1
  • top2
  • top3
  • top4

Integra florbalová liga

Soutěž pod názvem Integra florbalová liga se hraje pouze v naší škole. Probíhá každý čtvrtek v rámci florbalového kroužku žáků 5.-9. ročníků. Účastníci mají vytvořeny týmy, se kterými hrají v základní části celkem tříkolově systémem každý s každým. Dále potom pokračují čtyři nejlepší v bojích play-off o vítězství v lize.

V rámci ligy taktéž probíhá soutěž o Nejproduktivnějšího hráče, soutěž o Nejlepšího brankáře a soutěž o Nejlepšího obránce.

Letos se hraje již 16. ročník!

 

rozpis základní části, složení týmů

výsledky 1. kola

výsledky 2. kola

výsledky 3. kola

výsledky 4. kola

výsledky 5. kola

výsledky 6. kola

výsledky 8. kola

výsledky 9. kola

výsledky 11. kola

výsledky 12. kola

výsledky 13. kola

 

II. florbalová liga

Meziškolní soutěž žáků 2. stupně základních škol. Ve třech turnajových dnech v průběhu školního roku družstva bojují o vítězství v lize a o možnost postupu do Regionální florbalové ligy základních škol ("1. liga").

Letos probíhá 8. ročník a je přihlášeno 7 školních družstev: Hovězí, Liptál, Valašská Polanka, Valašské Meziříčí-Šafaříkova, Karolinka, Nový Hrozenkov, Integra.

II. florbalovou ligu pořádá Základní škola Integra.

 


výsledky 1. kola

výsledky 2. kola

 

 

Kroužky

 

Kromě nabídky trávení času ve školní družině a školním klubu mají žáci možnost vyžití v kroužcích, v jejichž rozmanitosti si téměř každý něco najde. Snažíme se rozvíjet u dětí nejen vztah ke smysluplnému trávení volného času, v některých kroužcích je však také vedeme ke kladnému vztahu k manuální činnosti, k hodnotám, jež samy děti mohou vytvářet.

 

Keramika

Ve spolupráci se Salesiánským sdružením Vsetín nabízíme nejen žákům ZŠ Integra, ale i dětem a dospělým ze široké veřejnosti tyto odpolední či podvečerní kurzy. Pod vedením odborné lektorky frekventanti objevují různé způsoby a možnosti tvorby pro radost           i užitek. Účastníci si osvojí jednotlivé techniky a zásady, mohou si vyzkoušet i práci na hrnčířském kruhu. Seznamují se s barevným zdobením engobami, glazurami, malbou barvami pod i na glazuru či zatíráním oxidů kovů.
Keramika probíhá v keramické dílně ve třech skupinách v úterních odpoledních a podvečerních hodinách.

 

Prožitková výtvarka

aneb výtvarné tvoření jako způsob poznávání 

V prožitkové výtvarce je proces tvorby důležitější než výsledek práce. Kromě rozvoje jemné motoriky, kreativity, fantazie a schopnosti samostatného přemýšlení nad tématem budou děti vedeny k pozorování světa kolem nás a k následné výtvarné intepretaci vlastních zkušeností. Zkušená lektorka děti provádí výtvarnými technikami klasickými (kresba, malba , modelování, grafika), ale vyzkouší si i akční tvorbu (land art, instalace, happening...). Kroužek je určen pro žáky 1. stupně. 

 

Rodinná a výtvarná dílna (workshopy)

Jednou měsíčně si mohou rodiče společně s dětmi užít tvoření z keramické hlíny, přírodních materiálů, textilu, vlny... Činnost je většinou vázána na roční období, svátky, takže před Vánoci se zdobí perníčky, na jaře vajíčka, vytváří se jarní dekorace atd.

 

Klub zábavné logiky a deskových her

Kroužek je rozdělen na dvě skupiny. Pro žáky prvního stupně je kroužek zaměřen na hraní rozmanitých deskových her, které přinášejí zábavu, rozvoj logiky, soustředění, postřehu, nové vědomosti, učení se pomocí objevování, hledání originálních řešení. Žáci si vyzkouší i geocaching (sportovně-turistická, navigační hra). Důležitou součástí je i cílená práce se skládáním stavebnic (Lego, Merkur).

V rámci druhého stupně si žáci mohou užít práci s elektronickými stavebnicemi a roboty. I zde se žáci rozvíjí v geocachingu, kde se snaží nalézt poklady – kešky a prostřednictvím znalostí, šifer, prožitků a zážitků své poklady - keše také zakládat.

 

Šachy

Kroužek je určen žákům 3. třídy, kteří se účastnili nepovinného předmětu šachy. Probíhá zde procvičování šachových témat, šachové hry, řešení diagramů, volné šachové partie, turnaje. Na vedení kroužku se jednou měsíčně podílí profesionální trenér šachu Martin Beil, autora šachových cvičebnic.

 

Hravá angličtina

Kroužek určený pro žáky 1.-2. třídy. Žáci se seznámí s angličtinou prostřednictvím her, písniček, říkanek, obrázků a pohybových aktivit, což může podpořit vytvoření pozitivního vztahu k cizímu jazyku.

Z důvodu mateřské dovolené byl kroužek od prosince 2019 pozastaven.

 

Veselá věda

Kroužek pro dvě věkové skupiny (1.-2. třída a 3.-5. třída) je plný zábavných vědeckých pokusů, poznání principů přírodních věd a legrace zároveň. Bezpečné experimenty realizované dětmi ve škole i na zahradě probíhají pod vedením zkušené lektorky společnosti Veselá věda (www.veselaveda.cz).

 

Logopedie

Škola nabízí individuální nápravu vadné výslovnosti (hlásek). Předmětem setkání jsou cvičení, která žák procvičuje doma a tím dosahuje pokroků ve výslovnosti.

 

Žonglování

Od páté třídy se děti mohou přihlásit do kroužku, kde se postupně naučí atraktivní dovednosti žonglování, a to s míčky, kužely i kruhy. Tato forma zábavy rozvíjí zručnost, prostorovou orientaci, rovnováhu, soustředění a koordinaci pohybů. Účastníci postupně zjistí, že je žonglování výbornou zábavou i oblíbenou podívanou kamarádů.

 

Sportovní hry

Pro žáky 1. – 2. třídy jsou připraveny zábavné pohybové hry v tělocvičně, venku na hřišti i v přírodě, kolektivní, zejména míčové hry, "opičí" dráhy. Žáci si po výuce odpočinou a současně procvičí postřeh, vytrvalost, bojovnost, týmovou spolupráci a rozvíjí celkovou fyzickou kondici.

 

Florbal

Jeden z velmi oblíbených kroužků je pro žáky 2. -9. třídy, věkově rozdělený do dvou skupin. Žáci se seznámí s florbalem, jeho pravidly a technikou. Florbal podporuje týmovou spolupráci, bojovnost, postřeh, koordinaci pohybu a zlepšování celkové fyzické kondice. Postupně žáci rozvíjí techniku a jednotlivé dovednosti, které uplatňují v celoročním turnaji týmů.

Kdo jsme?

Školní zařízení, které realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit. 

 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • 6:30 –   7:30 hod – ranní čajovna (v budově školního klubu)
  • 11:30 – 16:30 hod - odpolední družina                                         (1. oddělení v budově 1. stupně, 2. oddělení v dřevěné budově)
  • Každý pátek je v čase od 12:45 - 14:45 hodin společný program obou oddělení, který probíhá většinou mimo prostory ŠD.

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Vychovatelka I. oddělení: Helena Ondráčková

Asistenti: Zuzana Čapáková, Eva Hatlapatková 

 

Vychovatelka II. oddělení: Gabriela Hučíková

Asistenti: Pavlína Zajíčková, Jan Podešva

   

 

 

 

   
   

 

PRO KOHO TU JSME?

Pro žáky ZŠ Integra Vsetín 1. - 3. ročníku, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení.

Školní družina spolupracuje také s rodinnými příslušníky, kteří se chtějí zapojit do námi pořádaných komunitních akcí, jakými jsou např. karneval, Mikulášský jarmark, vycházky do přírody, zábavná odpoledne aj.

 

CO A JAK DĚLÁME?

Odpočinkové činnosti- mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě nebo kdykoli během dne, dle potřeby jednotlivých žáků.  Jde o četbu knížek nebo časopisů, klidové hry a klidné zájmové činnosti, deskové, stolní a společenské hry (Carcassonne, Activity, Labyrint, Pexeso aj.), hry se stavebnicemi.

Rekreační činnosti- slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky (fotbal, petang,  twister…). Každý den - pokud nám to počasí dovolí - trávíme spoustu času na školní zahradě, kde rozvíjíme pohybové schopnosti při různých pohybových hrách, aktivitách či sportovních akcích.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům vhodné využití volného času. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Jedná se o činnosti:

Společensko-vědní - upevňujeme znalosti, které děti získávají během vyučování (věnujeme se tématům např. škola, rodina, doprava, vesmír, zdraví, příroda)

Etické - mluvíme o pravidlech slušného chování

Výtvarné - kreslíme, malujeme, tvoříme výrobky z různých materiálů

Dramické - hrajeme hry, které rozvíjí vztahy mezi dětmi, fantazii, tvořivost, smysly

Hudební - zpíváme, tančíme, posloucháme oblíbené písničky

Literární - čteme knihy a časopisy, vymýšlíme příběhy a básničky

Jednorázové akce -  návštěvy výstav, hvězdárny, filmové projekce v kině Vatra, spaní v družině, opékání, sportovní odpoledne atd.

Školní příprava – Děti mají možnost si v rámci školního družiny vypracovat pod dohledem vychovatele domácí úkoly.

 

KDO JSME? 

Školní zařízení, které realizuje výchovně vzdělávací činnost, mimo vyučování dále naplňuje  výchovný program školy, a to zejména formou zájmových, odpočinkových a rekreačních aktivit. 

 

TEL. DO ŠKOLNÍHO KLUBU:  

739 002 604

PROVOZ ŠK

Pondělí: 11:30 – 16:30 hod

Úterý:   11:30 – 16:30 hod

Středa:  11:30 – 16:30 hod

Čtvrtek: 11:30 – 16:30 hod

Pátek:   11:30 – 16:30 hod

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO KLUBU:

Vedoucí vychovatelka školního klubu: Bc. Veronika Klimešová

Vychovatelka: Mgr. Jana Sadilová

Asistenti pedagoga: Miroslava Adamcová, Anežka Jelínková, Marcela Mazáčová, Alois Šerý

Školní asistent: Martina Geržová

 

 

PRO KOHO TU JSME?

V budově školníhov klubu se nachází:

3. oddělení školní družiny pro žáky 4. a 5. ročníku

a oddělení školního klubu pro žáky 6. - 9. ročníku.

Školní klub je tedy určen zejména řádně přihlášeným žákům ZŠ Integra Vsetín, ale také pro jejich rodinné příslušníky, kteří se chtějí zapojit do námi pořádaných komunitních akcí, jakými jsou např. karneval, Mikulášský jarmark, vycházky do přírody, na výstavy, společné tvoření aj.CO A JAK DĚLÁME?

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě nebo kdykoli během dne, dle potřeby jednotlivých žáků.  Jde o klid na lůžku nebo v křesle, četba knížek nebo časopisů, klidové hry a klidné zájmové činnosti, deskové, stolní a společenské hry (Carcassonne, Osadníci z Katanu, Activity, Jungle speed, Abalone, Quoridor, Pylos, karty, kulečník, ping-pong a mnoho dalších. Jednou týdně, obvykle v pátek, pořádáme tzv. "filmák", kdy si pouštíme filmy různých žánrů.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní se sportovní náplní nebo pohybovými prvky (fotbal, nohejbal, petang,  twister, ping-pong, ...). Jednou týdně tvoříme různé zajímavé výtvory a výrobky, kterými buď zdobíme prostory školního klubu nebo si je děti odnášejí domů. Část výrobků děti prodávají na námi pořádaném Mikulášském jarmarku.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. 

Počítač - plný výukových programů a nenásilných her našel také své uplatnění.

Jednorázové akce - např. Zahajovací oheň, nocování v klubu, procházky lesem, návštěvy výstav, vyjížďky na koni, projížďka na čtyřkolce, soutěže např. v piškvorkách, ping-pongu, v páce, v nejhezčím účesu apod. se také staly naší součástí a těšíme se na jejich opakování :-)

Studium – děti mají možnost si v rámci školního klubu vypracovat pod dohledem vychovatele domácí úkoly, případně si domluvit doučování.


Kde nás najdete?

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map