• top1
 • top2
 • top3
 • top4

Informace k procesu přijímání žáků do 1. třídy ZŠ Integra Vsetín

 

Dlouhodobým zaměřením ZŠ Integra Vsetín je poskytovat inkluzivní vzdělávání a podporovat rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím kvalitního pedagogického procesu v různorodé skupině žáků třídního kolektivu.

Proto vnímáme jako důležité vybrat budoucí kolektiv první třídy tak, aby vytvářel inkluzní prostředí pro vzdělávání všech žáků s akceptováním jejich jedinečnosti a speciálních vzdělávacích potřeb (dále SVP). Současně je cílem vytvořit kolektiv, který umožní kvalitní pedagogický proces, ve kterém se žáci mohou rozvíjet a dosahovat svého osobního maxima. Pro potřeby zápisu k základnímu vzdělávání zřizuje ředitel odbornou komisi, viz příkaz ředitele č. 1/2019. Na procesu rozřazení žáků do kategorií užitých pro možné losování pro budoucí kolektiv první třídy se proto podílí školní multidisciplinární tým – odborná komise.

Organizační kritéria pro rozhodnutí ředitele:

 • Škola může z důvodů kapacity otevřít ve školním roce 2019/ 2020 jen jednu 1. třídu.
 • Maximální kapacita pro zápis do 1. třídy je 18 žáků, z toho maximálně 2 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (doloženo potvrzením SPC nebo PPP).
 • Do první třídy budou přijaty maximálně 1 - 2 děti ze sociálně a jazykově znevýhodněného prostředí.
 • Pokud možno vyvážený počet chlapců a děvčat ve třídě.
 • Nejsme spádová škola, proto při výběru nezohledňujeme bydliště žáka.

 

Podpůrná kritéria zápisu do 1. třídy:

 • Doporučení odborného pracoviště (OSPOD) – pro přijetí žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Osobní účast zákonného zástupce.
 • Osobní účast dítěte u zápisu.

Pokud není možné rozhodnout na základě kritérií, přistupuje se k losování žáků.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy oznámíme vyvěšením seznamu ve vstupu do budovy, kde zápis proběhl, dále na webu školy, a to v úterý 2. 4. 2019 od 17.00 hodin.

 

ZŠ Integra Vsetín
Na Rybníkách 1628
755 01 Vsetín

tel: 571 411 957, 734 360 652
fax: 571 411 957

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

číslo účtu: 154706794/0300

IČO: 69211612

nebo Map